Ouvrage

Poznań -Strasbourg

Auteur(s) :

Hanna Grzeszczuk-Brendel et Małgorzata Praczyk

Édition
Adam Mickiewicz University Faculty of History in Poznań
ISBN
978-83-67284-05-9

À télécharger :